Noises off

by Michael Frayn

translated by  Xenia Kalogeropoulou, Anna Panagiotopoulou, Stamatis Fasoulis
Theatre Minoa

1983


Production team:

Director: Andreas Voutsinas

Set & Costume Designer : Yorgos Patsas


Cast:

Mina Adamaki (Brooke Ashton / Vicki)

Pemy Zouni (Poppy Norton-Taylor)

Dinos Iliopoulos (Selsdon Mowbray / Burglar)

George Kimoulis (Garry Lejeune / Roger)

Anna Panagiotopoulou (Dotty Otley / Mrs. Clacket)

Mirka Papakonstantinou (Belinda Blair / Flavia Brent)

Tasos Perzikianidis (Timothy Allgood)

Stamatis Fasoulis (Frederick Fellows /Phillip Brent / Sheikh)

Dimitris Hrisomalis (Lloyd Dallas)(previous performance)                                                                                                            (next performance)