Cyrano de Bergerac

by Edmond Rostand

adapted by George Kimoulis

translated by Zanna Armaou & George Kimoulis


(George Kimoulis as Cyrano de Bergerac)Theater Vembo

1992


Production team: 

Director: George Kimoulis

Set designer: Nicos Petropoulos

Costume designer: Fotini Dimou

Composer: Dimitris Papadimitriou

Lighting designer: Ben Ormerod

Make up artist: Alitheia Romero

Lyrics: Aris Davarakis

Choreographer: Doni Mihailidou

Figthing director: Angela Goodall

Assistant director: Nicos Katageorgos

Assistant costume designer: Yvonne Milnes


Cast:

George Kimoulis (Cyrano de Bergerac)

Koralia Karanti (Roxane)

Leonidas Kakouris (Christian)

Nicos Katagiorgos (Comte de Guiche)

Alexandros Zahareas (Vicomte de Valvert)

Andreas Natsios (Le Bret)

Yorgos Striftaris (Capuchin Monk)

Betty Nikolesi (Lise)

Panagiotis Lakiotis (Ragueneau)

Vasilis Koukouras (Musketeer)

Dafni Lambroyianni (Actress)

Evdokimos Tsolakidis (Carbon de Castel - Jaloux)

Christos Avlonitis (Montfleury)

Haris Grigoropoulos (Ligniere)

Kalioppi Evagelidou (Sister Clair)

Eleni Zamaria (Mother Margeurite)

Vasilia Kavouka (Sister Marthe)

Katia Nikolaidou (A flower girl)

Theodoros Polyzonis (Cuigy)

Panagiotis Sakkelariou (Marquis)

Menelaos Hazarakis (Cadet) 

Yannis Astrakakis(Cadet)

Thanos Dermatis (Cadet)(previous performance)                                                                                                               (next performance)