The Lady of the Camellias 

(La Dame aux Camélias)

by Alexander Dumas son 

translated by Pavlos Matesis(Aliki Vougiouklaki as Marguerite & George Kimoulis as Armand)Theatre Aliki

1982


Production team:

Director: Mauro Bolognini

Set & Costume Designer : Yorgos Patsas

Composer: Stavros Xarhakos

Assistant director: Yiannis Diamantopoulos


Cast:

Aliki Vougiouklaki (Marguerite)

George Kimoulis (Armand)

Panos Mihalopoulos

Smaro Stefanidou

Timos Perlegas

Anna Gerali

Vilma Kyrou

Vassilis Andreopoulos

B. Katsoulis, N. Nikolaou, A. Gounari, I. Maradei, Y. Galiatsos, S. Kapsabeli, J.Dania, T. Theophanidis, R. Grigorea, D. Veanos

 (previous performance                                                                                                      (next performance)