UNCLE VANYA 

(Дядя Ваня)

by Anton Pavlovich Chekhov

translated by George KimoulisTheatre Piraeus Municipal Theatre

( the play is in rehearsal now) 

opening night 22 November 2018Production team:

Director: George Kimoulis

Set designer:  Christina Kostea

Costume designer: Sophia Nikolaidi

Lighting designer: Stella Kaltsou


Cast:

George Kimoulis ( Ivan Petrovich Voynitsky - "Vanya")

Tasos Nousias ( Mikhail Lvovich Astrov)

 Stella Kazazi ( Helena Andreyevna Serebryakova - Yelena)

Chara Mata Giannatou ( Sofia Alexandrovna Serebryakova - Sonya)

Giorgos Psichogios ( Aleksandr Vladimirovich Serebryakov)

Christina Koutsoudaki ( Marina Timofeevna)

Mary Nanou ( Maria Vasilyevna Voynitskya)

Kostas Korakis ( Ilya Ilych Telegin - "Waffles")